#po pierwsze farmaceuta

O kampanii

Po pierwsze farmaceuta

Po pierwsze farmaceuta to pierwsza tak nowoczesna i korzystająca z tak licznych kanałów dotarcia kampania wizerunkowa, której celem jest promocja zawodu zaufania publicznego jakim jest farmaceuta. Celem akcji jest także zwiększenie świadomości Polaków w zakresie uprawnień i możliwości przedstawicieli zawodu farmaceuty. Kampania ma zachęcić do korzystania z ich usług w aptekach w przypadku m.in. wątpliwości związanych ze stosowaniem leków lub drobnymi problemami zdrowotnymi oraz wspierać promowanie potrzeby wprowadzenia w przyszłości opieki farmaceutycznej w Polsce.

W ramach kampanii planowana jest emisja spotu wizerunkowego promującego zawód farmaceuty oraz czterech animowanych spotów edukacyjnych. Polacy dowiedzą się z nich, w czym może im pomóc magister farmacji i jak wygląda proces jego kształcenia. Jeden z filmów opowiadać będzie o zawodzie farmaceuty szpitalnego, z którego istnienia niewielu pacjentów zdaje sobie sprawę. Ostatni spot poruszy natomiast temat opieki farmaceutycznej i pokaże, jaką rolę może odgrywać farmaceuta w polskim systemie opieki zdrowotnej, o ile rozwiązanie to zostanie wprowadzone w naszym kraju w sposób systemowy. Badania pokazały, że 39,4% Polaków nie wie, czym jest opieka farmaceutyczna i jaki mógłby być jej zakres.

Organizatorzy chcą także zaangażować w dyskusję o zawodzie środowisko akademickie, w tym przede wszystkim studentów farmacji. Dlatego zaplanowali dyskusje panelowe, które odbędą się na wybranych uczelniach medycznych w całym kraju w kwietniu i w maju.


Akcję edukacyjną zakończy merytoryczna debata na temat przyszłości zawodu farmaceuty w Polsce, która zbiegnie się z obchodami Dnia Aptekarza i odbędzie się we wrześniu.

Organizatorzy kampanii

logo faflofarm

Fundacja Aflofarm została powołana do życia przez firmę farmaceutyczną Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o., która osiągając sukces biznesowy, chce dzielić się nim z otoczeniem i osobami, które tej pomocy potrzebują, a także wykorzystać swój potencjał do promocji działań prozdrowotnych. Głównym celem działania fundacji jest wspieranie ochrony zdrowia i jakości życia przyszłych pokoleń Polaków poprzez promocję profilaktyki zdrowotnej i aktywnego stylu życia oraz popularyzowanie wiedzy z zakresu farmacji i medycyny. W 2018 r. Fundacja przeprowadziła ogólnopolską akcję antynikotynową Nie Spal się na Starcie, która trafiła do 27 mln Polaków. Więcej informacji o kampanii jest dostępnych pod adresem www.niespalsienastarcie.pl

logo nia

Naczelna Izba Aptekarska jest organem samorządu zawodu aptekarskiego i reprezentuje zawodowe, społeczne i gospodarcze interesy tego zawodu. NIA sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu farmaceuty, który ma na celu ochronę zdrowia publicznego.

NIA jako przedstawiciel samorządu aptekarskiego, współdziała z organami administracji publicznej, związkami zawodowymi i samorządami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu i innych dotyczących farmacji, a mających wpływ na ochronę zdrowia publicznego, w tym zajmuje stanowiska w sprawach organizacji ochrony zdrowia i gospodarki produktami leczniczymi. Ponadto Naczelna Izba Aptekarska współpracuje z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą a także udziela informacji dotyczących zasad wykonywania zawodu, zasad etyki zawodowej, przepisów dotyczących ochrony zdrowia i ubezpieczeń społecznych.

Partnerzy kampanii

mgr farm

ptsf

logo natematlogo new 300

pz cmyk