#po pierwsze farmaceuta

O farmaceucie

Farmaceuta to prawdziwy ekspert w dziedzinie leków

Studia farmaceutyczne to prawdziwa szkoła zawodu. Trwają 5,5 roku, są mocno specjalistyczne i należą do najtrudniejszych kierunków studiowanych na polskich uczelniach medycznych.

Kierunek farmacja blisko 10 000 godzin dydaktycznych, zaliczenie ponad 50 przedmiotów.

Farmacja pozostaje w czołówce najbardziej obleganych kierunków studiów - 6-8 kandydatów na jedno miejsce.

Tak naprawdę farmaceuta kształci się przez całą drogę zawodową. Obowiązkiem farmaceuty jest ciągłe dokształcanie się i podnoszenie kwalifikacji, w tym zdobywanie punktów edukacyjnych.

Farmaceuta to zawód zaufania publicznego

90% Polaków ufa farmaceutom i to plasuje ich w ścisłej czołówce najbardziej zaufanych zawodów w Polsce.

Każdego dnia farmaceuci udzielają 2 mln porad w kwestiach związanych ze zdrowiem.

Jak wynika z raportu "Farmaceuta w Polsce. Ogólnopolskie badania wizerunkowe", pacjenci ufają farmaceutom, ale nie potrafią wykorzystać ich wiedzy

94,5% farmaceutów uważa, że apteka to ważny punkt konsultacji zdrowotnych. Pacjenci mają jednak odmienne zdanie. Z miejscem, w którym otrzymać można fachową poradę w zakresie zdrowia,
kojarzy aptekę jedynie niecałe 35% z nich.

Praca magistrów farmacji w głównej mierze kojarzy się pacjentom ze sprzedażą leków, a zaledwie 27% z udzielaniem fachowych porad na temat leków.

Ponad 40% pacjentów oczekuje ze strony farmaceutów porad dotyczących leków, drobnych problemów ze zdrowiem, a także przeglądu apteczki domowej.

Jak przyznają pacjenci, obecnie wiedzę o lekach najczęściej czerpią nie od lekarza czy farmaceuty, ale z Internetu!

czy wiesz ze2